Místo pro zvědavé medvědy

Search
bear-hugs-alan-kabes-webdesign

Dynamické tagy | Elementor

 

Dynamické tagy se používají ke vkládání přizpůsobených dat na základě různých zdrojů.

Elementor Pro Vám například umožňuje přidávat dynamická data na základě parametrů stránky a webu, což zahrnuje data jako; název příspěvku, úryvek příspěvku, informace o autorovi, název webu, logo webu a mnoho dalšího.

Vývojáři doplňků mohou vytvářet širokou škálu dynamických tagů,  a dokonce mohou používat externí rozhraní API pro stahování dat do Elementoru.

dynamicke-tagy-elementor-bear-hugs-webdesign
Jak to funguje
 
Dynamické tagy interagují s ovládacími prvky rozšířením ovládacích funkcí. Proměňují statické ovládací prvky v chytré komponenty. Pomocí dynamických tagů mohou uživatelé využít dynamicky generovaná data na svých stránkách.
 
Dalo by se říci, že dynamické tagy jsou jako funkce, uživatel může definovat vlastní parametry pro změnu výstupu na základě různých faktorů.

Správa dynamických značek

Při práci v Elementoru můžete vytvářet nové dynamické tagy a zároveň rušit registraci stávajících tagů.
 
Pojďte se podívat, jak na to.
 

Tlačítko ovládání dynamických tagů najdete vpravo ihned pod hlavními záložkami.

Rozměr % (procento) je relativní jednotka měření, která se používá v Elementoru pro definování velikosti prvků v rámci webového designu. Tato jednotka umožňuje definovat velikost prvku v procentech vzhledem k velikosti nadřazeného prvku. Například pokud máme nadřazený prvek s šířkou 500px a chceme nastavit podřazenému prvku šířku 50 %, bude šířka podřazeného prvku 250px.

Rozměr % se používá především pro definování šířky a výšky prvků v rámci responzivního designu. Díky tomu je možné definovat prvky, které se přizpůsobí šířce a výšce obrazovky, na které jsou zobrazeny. Tuto jednotku lze však použít i pro definování jiných vlastností prvku, jako jsou například okraje, poloměry atd.

Při použití rozměru % je třeba mít na paměti, že velikost prvku se vypočítává vždy vzhledem k velikosti nadřazeného prvku, a protože šířka a výška nadřazeného prvku se mohou v průběhu responzivního designu měnit, může se měnit i velikost podřazených prvků definovaných v procentech.

Rozměr % (procento) je relativní jednotka měření, která se používá v Elementoru pro definování velikosti prvků v rámci webového designu. Tato jednotka umožňuje definovat velikost prvku v procentech vzhledem k velikosti nadřazeného prvku. Například pokud máme nadřazený prvek s šířkou 500px a chceme nastavit podřazenému prvku šířku 50 %, bude šířka podřazeného prvku 250px.

Rozměr % se používá především pro definování šířky a výšky prvků v rámci responzivního designu. Díky tomu je možné definovat prvky, které se přizpůsobí šířce a výšce obrazovky, na které jsou zobrazeny. Tuto jednotku lze však použít i pro definování jiných vlastností prvku, jako jsou například okraje, poloměry atd.

Při použití rozměru % je třeba mít na paměti, že velikost prvku se vypočítává vždy vzhledem k velikosti nadřazeného prvku, a protože šířka a výška nadřazeného prvku se mohou v průběhu responzivního designu měnit, může se měnit i velikost podřazených prvků definovaných v procentech.

Obecná pravidla pro rozměry objektů na webových stránkách:

  1. Responsivita: Webové stránky by měly být responzivní, což znamená, že se automaticky přizpůsobují různým zařízením a velikostem obrazovky. Je důležité používat jednotky, které umožňují pružné změny velikosti, jako jsou procenta (%) nebo viewport units (vw, vh).

  2. Jednotky: Při nastavování rozměrů objektů na webových stránkách se používají různé jednotky, jako jsou pixely (px), procenta (%), em, rem atd. Pixely jsou absolutní jednotky, které mají pevnou velikost, zatímco procenta, em a rem jsou relativní jednotky, které se přizpůsobují velikosti nadřazeného prvku.

  3. Konzistence a proporcionálnost: Je důležité dbát na konzistenci a proporcionálnost rozměrů objektů na stránce. Objekty by měly být vyvážené a vizuálně příjemné pro oko návštěvníka. Mějte na paměti, že různé typy zařízení a prohlížeče mohou zobrazovat stránky odlišně, takže je vhodné provádět testování na různých platformách.