Místo pro zvědavé medvědy

Search
bear-hugs-alan-kabes-webdesign

HTML tipy

HTML tagy co pomáhají

Při tvorbě obsahu se dost často setkáváme s tím, že například potřebujeme v určitém místě zalomit řádek. Anebo například potřebujeme přidat větší písmo, tučné písmo, či změnit barvu. Zde najdete několik typů, jak dosáhnout nějakého cíle, aniž byste se museli učit kódovat.

NADPISY v html

Nadpisy (Heading Elements) v HTML jsou používány k definování struktury a hierarchie obsahu na webových stránkách. V HTML existuje šest úrovní nadpisů, od H1 až do H6, kde H1 je nejvýznamnější a H6 je nejméně významný.

Zde je kompletní informace o nadpisech v HTML:

H1 (Nadpis první úrovně):

  • Nejsilnější nadpis na stránce.
  • Používá se pro hlavní nadpis stránky, který by měl výrazně identifikovat obsah.
  • Měl by být použit pouze jednou na jedné stránce.

 

H2 (Nadpis druhé úrovně):

  • Slouží pro sekundární nadpisy, které označují hlavní části obsahu na stránce.
  • Může být použit vícekrát na stránce.

 

H3 (Nadpis třetí úrovně):

  • Používá se pro podnadpisy, které detailněji strukturovují obsah.
  • Hierarchicky slabší než H2.
  • Může být použit vícekrát na stránce.

 

H4 až H6 (Nadpisy čtvrté až šesté úrovně):

  • Slouží pro další úrovně nadpisů s klesající důležitostí.
  • H4 je slabší než H3, H5 je slabší než H4 a H6 je nejméně významný.
  • Může být použito vícekrát na stránce pro detailní hierarchii.
Jak používat nadpisy v HTML:
				
					<h1>Toto je nadpis první úrovně (H1)</h1>
<h2>Toto je nadpis druhé úrovně (H2)</h2>
<h3>Toto je nadpis třetí úrovně (H3)</h3>
<h4>Toto je nadpis čtvrté úrovně (H4)</h4>
<h5>Toto je nadpis páté úrovně (H5)</h5>
<h6>Toto je nadpis šesté úrovně (H6)</h6>

				
			

Zápis kódu vypadá v textu takto:

Toto je nadpis první úrovně (H1)

Toto je nadpis druhé úrovně (H2)

Toto je nadpis třetí úrovně (H3)

Toto je nadpis čtvrté úrovně (H4)

Toto je nadpis páté úrovně (H5)
Toto je nadpis šesté úrovně (H6)

Klíčové body:

 • Nadpisy jsou důležité pro SEO, protože vyhledávače je používají k pochopení obsahu stránky.
 • Správná hierarchie nadpisů zlepšuje přístupnost a čitelnost stránky.
 • CSS může být použito k stylování nadpisů a změně vzhledu.

Zachovávejte správnou hierarchii nadpisů na svých webových stránkách a používejte je k jasnějšímu a strukturovanějšímu zobrazení obsahu.

 

Pro vytvoření nadpisu první úrovně (H1) v HTML použijete značku <h1> následovanou textem, který chcete zobrazit jako nadpis.

Zde je příklad:

				
					<h1>Toto je nadpis první úrovně (H1)</h1>

				
			

Takto bude opět vypadat zpis:

Toto je nadpis první úrovně (H1)

 

H1 je nejsilnější úrovní nadpisu v HTML a obvykle by měl být používán pro hlavní nadpis na stránce, který nejvýrazněji identifikuje obsah dané stránky pro vyhledávače a uživatele.

Jak na KONEC ŘÁDKU v html

V HTML nelze používat běžně znak konce řádku, jak je to v jiných textových editorech nebo programovacích jazycích. Namísto toho se veškerý obsah píše do jednoho spojitého bloku.

Pokud chcete vytvořit nový řádek, použijete pro to HTML elementy, které říkají prohlížeči, jak má interpretovat váš obsah. Zde jsou dva základní příklady:

1) Odstavec (<p>): Pro vytvoření nového řádku textu můžete použít odstavcový element. Každý <p> element značí začátek nového odstavce, který bude automaticky oddělen vertikálním prostorem.


První řádek textu.

Druhý řádek textu.

Zápis kódem vypadá takto:

				
					<p>První řádek textu.</p>
<p>Druhý řádek textu.</p>

				
			

2) Závěrečné lomítko (<br>): Pro vytvoření nového řádku uvnitř jednoho elementu, například v rámci odstavce, nebo názvu odkazu, můžete použít element <br>. Tento element vytvoří pouze nový řádek, bez oddělení odstavce.

První řádek textu.
Druhý řádek textu.

Zápis kódem vypadá takto:

				
					<p>První řádek textu.<br>Druhý řádek textu.</p>

				
			

Oba tyto přístupy vytvářejí nový řádek v HTML, takže to bude záležet na vašem designu a kontextu, který zvolíte.

HTML tagy