Místo pro zvědavé medvědy

Search
bear-hugs-alan-kabes-webdesign

NADPISY v html

Nadpisy (Heading Elements) v HTML jsou používány k definování struktury a hierarchie obsahu na webových stránkách. V HTML existuje šest úrovní nadpisů, od H1 až do H6, kde H1 je nejvýznamnější a H6 je nejméně významný.

Zde je kompletní informace o nadpisech v HTML:

H1 (Nadpis první úrovně):

  • Nejsilnější nadpis na stránce.
  • Používá se pro hlavní nadpis stránky, který by měl výrazně identifikovat obsah.
  • Měl by být použit pouze jednou na jedné stránce.

 

H2 (Nadpis druhé úrovně):

  • Slouží pro sekundární nadpisy, které označují hlavní části obsahu na stránce.
  • Může být použit vícekrát na stránce.

 

H3 (Nadpis třetí úrovně):

  • Používá se pro podnadpisy, které detailněji strukturovují obsah.
  • Hierarchicky slabší než H2.
  • Může být použit vícekrát na stránce.

 

H4 až H6 (Nadpisy čtvrté až šesté úrovně):

  • Slouží pro další úrovně nadpisů s klesající důležitostí.
  • H4 je slabší než H3, H5 je slabší než H4 a H6 je nejméně významný.
  • Může být použito vícekrát na stránce pro detailní hierarchii.
Jak používat nadpisy v HTML:
				
					<h1>Toto je nadpis první úrovně (H1)</h1>
<h2>Toto je nadpis druhé úrovně (H2)</h2>
<h3>Toto je nadpis třetí úrovně (H3)</h3>
<h4>Toto je nadpis čtvrté úrovně (H4)</h4>
<h5>Toto je nadpis páté úrovně (H5)</h5>
<h6>Toto je nadpis šesté úrovně (H6)</h6>

				
			

Zápis kódu vypadá v textu takto:

Toto je nadpis první úrovně (H1)

Toto je nadpis druhé úrovně (H2)

Toto je nadpis třetí úrovně (H3)

Toto je nadpis čtvrté úrovně (H4)

Toto je nadpis páté úrovně (H5)
Toto je nadpis šesté úrovně (H6)

Klíčové body:

 • Nadpisy jsou důležité pro SEO, protože vyhledávače je používají k pochopení obsahu stránky.
 • Správná hierarchie nadpisů zlepšuje přístupnost a čitelnost stránky.
 • CSS může být použito k stylování nadpisů a změně vzhledu.

Zachovávejte správnou hierarchii nadpisů na svých webových stránkách a používejte je k jasnějšímu a strukturovanějšímu zobrazení obsahu.

 

Pro vytvoření nadpisu první úrovně (H1) v HTML použijete značku <h1> následovanou textem, který chcete zobrazit jako nadpis.

Zde je příklad:

				
					<h1>Toto je nadpis první úrovně (H1)</h1>

				
			

Takto bude opět vypadat zpis:

Toto je nadpis první úrovně (H1)

 

H1 je nejsilnější úrovní nadpisu v HTML a obvykle by měl být používán pro hlavní nadpis na stránce, který nejvýrazněji identifikuje obsah dané stránky pro vyhledávače a uživatele.