Místo pro zvědavé medvědy

Search
bear-hugs-alan-kabes-webdesign

Rozměry | Elementor | 2023

Rozměr je v kontextu webového designu a vývoje jedna ze základních vlastností prvků na webových stránkách.

Označuje konkrétní velikost nebo vzdálenost prvků vůči jiným prvkům nebo vůči okolnímu prostoru. Rozměr může být definován v různých jednotkách měření, jako jsou například pixely, procenta, EM nebo REM, a má vliv na vizuální vzhled a responzivní chování webových stránek v různých podmínkách a zařízeních. Správná volba rozměrů je důležitá pro dosažení optimálního vzhledu a použitelnosti webových stránek.

rozmery-objektu-elementor-bear-hugs-webdesign

V Elementoru se používají různé jednotky měření pro definování rozměrů prvků. Mezi nejčastěji používané patří:

  1. PX (pixel) – jednotka měření, která udává konkrétní počet obrazových bodů na obrazovce. Používá se zejména pro definování pevných rozměrů prvků, jako jsou například obrázky.

  2. % (procento) – relativní jednotka měření, která se používá pro definování rozměrů prvků vzhledem k velikosti nadřazeného prvku. Používá se zejména pro nastavení šířky a výšky prvků v rámci responzivního designu.

  3. EM – relativní jednotka měření, která se používá pro definování rozměrů prvků vzhledem k velikosti písma. Jedna EM odpovídá velikosti písma definovaného v nadřazeném elementu. Používá se zejména pro definování rozměrů textu.

  4. REM – relativní jednotka měření, která se používá pro definování rozměrů prvků vzhledem k velikosti písma definovaného v kořenovém elementu (<html>). Používá se zejména pro nastavení základních rozměrů prvku, jako jsou například velikosti nadpisů.

  5. VW (viewport width) – relativní jednotka měření, která se používá pro definování rozměrů prvků vzhledem k šířce zobrazovacího okna (viewportu) prohlížeče. Používá se zejména pro definování responzivních rozměrů prvků.

  6. VH (viewport height) – relativní jednotka měření, která se používá pro definování rozměrů prvků vzhledem k výšce zobrazovacího okna (viewportu) prohlížeče. Používá se zejména pro definování responzivních rozměrů prvků.

Správná volba jednotky měření pro definování rozměrů prvků v Elementoru závisí na konkrétním případě a na tom, jak se mají prvky chovat v různých podmínkách, jako jsou například různé velikosti obrazovky, nebo změny velikosti písma v responzivních módech.

Rozměr VH

Rozměr VH v Elementoru označuje výšku zobrazení (v angličtině “view height”) a jedná se o relativní jednotku měření, která se používá při definování velikosti prvků v rámci webového designu.

Konkrétně jde o výšku obrazovky (viewportu) webového prohlížeče, tedy prostoru, který je k dispozici pro zobrazení webové stránky. Hodnota rozměru VH se určuje jako procento výšky viewportu, kde 1 VH odpovídá 1/100 celkové výšky viewportu.

Například pokud má viewport výšku 1000 pixelů, pak 1 VH bude odpovídat 10 pixelům (1/100 z 1000). Pokud bychom tedy chtěli nastavit výšku určitého prvku na polovinu výšky viewportu, můžeme použít hodnotu 50 VH.

Rozměr VH je užitečný při responzivním designu, protože umožňuje definovat velikosti prvků, které se budou měnit v závislosti na velikosti viewportu. Pokud použijeme rozměr VH místo pixelů, bude se prvek automaticky přizpůsobovat výšce viewportu, což může být užitečné pro různé velikosti obrazovek a zařízení.

Rozměr VH

Rozměr VH v Elementoru označuje výšku zobrazení (v angličtině “view height”) a jedná se o relativní jednotku měření, která se používá při definování velikosti prvků v rámci webového designu.

Konkrétně jde o výšku obrazovky (viewportu) webového prohlížeče, tedy prostoru, který je k dispozici pro zobrazení webové stránky. Hodnota rozměru VH se určuje jako procento výšky viewportu, kde 1 VH odpovídá 1/100 celkové výšky viewportu.

Například pokud má viewport výšku 1000 pixelů, pak 1 VH bude odpovídat 10 pixelům (1/100 z 1000). Pokud bychom tedy chtěli nastavit výšku určitého prvku na polovinu výšky viewportu, můžeme použít hodnotu 50 VH.

Rozměr VH je užitečný při responzivním designu, protože umožňuje definovat velikosti prvků, které se budou měnit v závislosti na velikosti viewportu. Pokud použijeme rozměr VH místo pixelů, bude se prvek automaticky přizpůsobovat výšce viewportu, což může být užitečné pro různé velikosti obrazovek a zařízení.

Rozměr VW

Rozměr VW v Elementoru označuje šířku zobrazení (v angličtině “view width”) a jedná se o relativní jednotku měření, která se používá při definování velikosti prvků v rámci webového designu.

Konkrétně jde o šířku obrazovky (viewportu) webového prohlížeče, tedy prostoru, který je k dispozici pro zobrazení webové stránky. Hodnota rozměru VW se určuje jako procento šířky viewportu, kde 1 VW odpovídá 1/100 celkové šířky viewportu.

Například pokud má viewport šířku 1200 pixelů, pak 1 VW bude odpovídat 12 pixelům (1/100 z 1200). Pokud bychom tedy chtěli nastavit šířku určitého prvku na polovinu šířky viewportu, můžeme použít hodnotu 50 VW.

Rozměr VW je užitečný při responzivním designu, protože umožňuje definovat velikosti prvků, které se budou měnit v závislosti na velikosti viewportu. Pokud použijeme rozměr VW místo pixelů, bude se prvek automaticky přizpůsobovat šířce viewportu, což může být užitečné pro různé velikosti obrazovek a zařízení.

Rozměr VW

Rozměr VW v Elementoru označuje šířku zobrazení (v angličtině “view width”) a jedná se o relativní jednotku měření, která se používá při definování velikosti prvků v rámci webového designu.

Konkrétně jde o šířku obrazovky (viewportu) webového prohlížeče, tedy prostoru, který je k dispozici pro zobrazení webové stránky. Hodnota rozměru VW se určuje jako procento šířky viewportu, kde 1 VW odpovídá 1/100 celkové šířky viewportu.

Například pokud má viewport šířku 1200 pixelů, pak 1 VW bude odpovídat 12 pixelům (1/100 z 1200). Pokud bychom tedy chtěli nastavit šířku určitého prvku na polovinu šířky viewportu, můžeme použít hodnotu 50 VW.

Rozměr VW je užitečný při responzivním designu, protože umožňuje definovat velikosti prvků, které se budou měnit v závislosti na velikosti viewportu. Pokud použijeme rozměr VW místo pixelů, bude se prvek automaticky přizpůsobovat šířce viewportu, což může být užitečné pro různé velikosti obrazovek a zařízení.

Rozměr PX

Rozměr PX v Elementoru označuje počet pixelů (jednotek) na zobrazení a jedná se o absolutní jednotku měření, která se používá při definování velikosti prvků v rámci webového designu.

Pixel (zkratka PX) je nejmenší jednotka zobrazení na obrazovce a je fyzicky definován jako bod světla na obrazovce. Velikost pixelu se liší v závislosti na velikosti a rozlišení obrazovky.

Například pokud máme obrazovku s rozlišením 1920 x 1080 pixelů, pak každý pixel bude odpovídat jednomu bodu světla na obrazovce. Pokud bychom tedy chtěli nastavit šířku určitého prvku na 100 pixelů, bude mít tento prvek šířku 100 bodů na obrazovce.

Rozměr PX se hodí pro definování velikosti prvků, které by měly mít přesně určenou velikost bez ohledu na velikost viewportu. To znamená, že prvky definované v pixelech se nebudou automaticky přizpůsobovat velikosti viewportu a zachovají svou pevnou velikost bez ohledu na to, na jakém zařízení jsou zobrazeny. To může vést k problémům s responzivitou a přizpůsobivostí, zejména na zařízeních s menšími obrazovkami.

Rozměr PX

Rozměr PX v Elementoru označuje počet pixelů (jednotek) na zobrazení a jedná se o absolutní jednotku měření, která se používá při definování velikosti prvků v rámci webového designu.

Pixel (zkratka PX) je nejmenší jednotka zobrazení na obrazovce a je fyzicky definován jako bod světla na obrazovce. Velikost pixelu se liší v závislosti na velikosti a rozlišení obrazovky.

Například pokud máme obrazovku s rozlišením 1920 x 1080 pixelů, pak každý pixel bude odpovídat jednomu bodu světla na obrazovce. Pokud bychom tedy chtěli nastavit šířku určitého prvku na 100 pixelů, bude mít tento prvek šířku 100 bodů na obrazovce.

Rozměr PX se hodí pro definování velikosti prvků, které by měly mít přesně určenou velikost bez ohledu na velikost viewportu. To znamená, že prvky definované v pixelech se nebudou automaticky přizpůsobovat velikosti viewportu a zachovají svou pevnou velikost bez ohledu na to, na jakém zařízení jsou zobrazeny. To může vést k problémům s responzivitou a přizpůsobivostí, zejména na zařízeních s menšími obrazovkami.

Rozměr %

Rozměr % (procento) je relativní jednotka měření, která se používá v Elementoru pro definování velikosti prvků v rámci webového designu. Tato jednotka umožňuje definovat velikost prvku v procentech vzhledem k velikosti nadřazeného prvku. Například pokud máme nadřazený prvek s šířkou 500px a chceme nastavit podřazenému prvku šířku 50 %, bude šířka podřazeného prvku 250px.

Rozměr % se používá především pro definování šířky a výšky prvků v rámci responzivního designu. Díky tomu je možné definovat prvky, které se přizpůsobí šířce a výšce obrazovky, na které jsou zobrazeny. Tuto jednotku lze však použít i pro definování jiných vlastností prvku, jako jsou například okraje, poloměry atd.

Při použití rozměru % je třeba mít na paměti, že velikost prvku se vypočítává vždy vzhledem k velikosti nadřazeného prvku, a protože šířka a výška nadřazeného prvku se mohou v průběhu responzivního designu měnit, může se měnit i velikost podřazených prvků definovaných v procentech.

Rozměr %

Rozměr % (procento) je relativní jednotka měření, která se používá v Elementoru pro definování velikosti prvků v rámci webového designu. Tato jednotka umožňuje definovat velikost prvku v procentech vzhledem k velikosti nadřazeného prvku. Například pokud máme nadřazený prvek s šířkou 500px a chceme nastavit podřazenému prvku šířku 50 %, bude šířka podřazeného prvku 250px.

Rozměr % se používá především pro definování šířky a výšky prvků v rámci responzivního designu. Díky tomu je možné definovat prvky, které se přizpůsobí šířce a výšce obrazovky, na které jsou zobrazeny. Tuto jednotku lze však použít i pro definování jiných vlastností prvku, jako jsou například okraje, poloměry atd.

Při použití rozměru % je třeba mít na paměti, že velikost prvku se vypočítává vždy vzhledem k velikosti nadřazeného prvku, a protože šířka a výška nadřazeného prvku se mohou v průběhu responzivního designu měnit, může se měnit i velikost podřazených prvků definovaných v procentech.

Rozměr EM

Rozměr EM je relativní jednotka měření, která se používá v Elementoru pro definování velikosti prvků v rámci webového designu. EM je zkratka pro “em” a jedná se o násobky velikosti písma, kde 1 EM odpovídá velikosti základního písma.

V Elementoru se EM používá zejména pro definování velikosti fontu a pro určení výšky, šířky nebo vnitřního okraje (paddingu) prvku vzhledem k velikosti písma v nadřazeném elementu.

Konkrétně se EM v Elementoru odvíjí od velikosti písma v nadřazeném elementu. To znamená, že pokud máme například element <body>, kde je definováno základní písmo jako 16px, pak 1 EM bude odpovídat 16px. Pokud bychom tedy například chtěli nastavit velikost písma na 1,5krát větší než základní velikost písma, můžeme použít hodnotu 1.5em.

Rozměr EM se hodí pro definování velikosti prvků, které mají být relativní k velikosti písma. To umožňuje snadné přizpůsobení velikosti prvků podle velikosti písma, což může být užitečné pro responzivní design. Je však třeba mít na paměti, že hodnota EM se odvíjí od velikosti písma v nadřazeném elementu, což může vést k neočekávaným výsledkům v případě složitějších hierarchií elementů.

Rozměr EM

Rozměr EM je relativní jednotka měření, která se používá v Elementoru pro definování velikosti prvků v rámci webového designu. EM je zkratka pro “em” a jedná se o násobky velikosti písma, kde 1 EM odpovídá velikosti základního písma.

V Elementoru se EM používá zejména pro definování velikosti fontu a pro určení výšky, šířky nebo vnitřního okraje (paddingu) prvku vzhledem k velikosti písma v nadřazeném elementu.

Konkrétně se EM v Elementoru odvíjí od velikosti písma v nadřazeném elementu. To znamená, že pokud máme například element <body>, kde je definováno základní písmo jako 16px, pak 1 EM bude odpovídat 16px. Pokud bychom tedy například chtěli nastavit velikost písma na 1,5krát větší než základní velikost písma, můžeme použít hodnotu 1.5em.

Rozměr EM se hodí pro definování velikosti prvků, které mají být relativní k velikosti písma. To umožňuje snadné přizpůsobení velikosti prvků podle velikosti písma, což může být užitečné pro responzivní design. Je však třeba mít na paměti, že hodnota EM se odvíjí od velikosti písma v nadřazeném elementu, což může vést k neočekávaným výsledkům v případě složitějších hierarchií elementů.

Rozměr REM

Rozměr REM je relativní jednotka měření, která se používá v Elementoru pro definování velikosti prvků v rámci webového designu. REM je zkratka pro “root em” a jedná se o relativní jednotku měření, která se odvíjí od velikosti písma definovaného v kořenovém elementu, tedy v elementu <html>.

V praxi to znamená, že pokud je například definováno základní písmo jako 16px v elementu <html>, pak 1 REM bude odpovídat velikosti 16px. Pokud bychom tedy například chtěli nastavit velikost písma na 1,5krát větší než základní velikost písma, můžeme použít hodnotu 1.5rem.

Rozměr REM se hodí pro definování velikosti prvků, které mají být relativní k velikosti písma definovanému v kořenovém elementu. To umožňuje snadné přizpůsobení velikosti prvků podle velikosti písma, což může být užitečné pro responzivní design. Navíc se hodnota REM neodvíjí od velikosti písma v nadřazeném elementu, jako je tomu u rozměru EM, což zjednodušuje výpočty.

Hodnota REM se tedy počítá vždy od základní velikosti písma definovaného v elementu <html>. Pokud je tedy definována jiná velikost písma v nadřazeném elementu, hodnota REM se nezmění. Proto se REM hodí zejména pro definování velikosti prvků, které musí být stejné napříč celou stránkou, nebo pro nastavení velikosti základních prvků, jako je například velikost nadpisů.

Rozměr REM

Rozměr REM je relativní jednotka měření, která se používá v Elementoru pro definování velikosti prvků v rámci webového designu. REM je zkratka pro “root em” a jedná se o relativní jednotku měření, která se odvíjí od velikosti písma definovaného v kořenovém elementu, tedy v elementu <html>.

V praxi to znamená, že pokud je například definováno základní písmo jako 16px v elementu <html>, pak 1 REM bude odpovídat velikosti 16px. Pokud bychom tedy například chtěli nastavit velikost písma na 1,5krát větší než základní velikost písma, můžeme použít hodnotu 1.5rem.

Rozměr REM se hodí pro definování velikosti prvků, které mají být relativní k velikosti písma definovanému v kořenovém elementu. To umožňuje snadné přizpůsobení velikosti prvků podle velikosti písma, což může být užitečné pro responzivní design. Navíc se hodnota REM neodvíjí od velikosti písma v nadřazeném elementu, jako je tomu u rozměru EM, což zjednodušuje výpočty.

Hodnota REM se tedy počítá vždy od základní velikosti písma definovaného v elementu <html>. Pokud je tedy definována jiná velikost písma v nadřazeném elementu, hodnota REM se nezmění. Proto se REM hodí zejména pro definování velikosti prvků, které musí být stejné napříč celou stránkou, nebo pro nastavení velikosti základních prvků, jako je například velikost nadpisů.

Obecná pravidla pro rozměry objektů na webových stránkách:

  1. Responsivita: Webové stránky by měly být responzivní, což znamená, že se automaticky přizpůsobují různým zařízením a velikostem obrazovky. Je důležité používat jednotky, které umožňují pružné změny velikosti, jako jsou procenta (%) nebo viewport units (vw, vh).

  2. Jednotky: Při nastavování rozměrů objektů na webových stránkách se používají různé jednotky, jako jsou pixely (px), procenta (%), em, rem atd. Pixely jsou absolutní jednotky, které mají pevnou velikost, zatímco procenta, em a rem jsou relativní jednotky, které se přizpůsobují velikosti nadřazeného prvku.

  3. Konzistence a proporcionálnost: Je důležité dbát na konzistenci a proporcionálnost rozměrů objektů na stránce. Objekty by měly být vyvážené a vizuálně příjemné pro oko návštěvníka. Mějte na paměti, že různé typy zařízení a prohlížeče mohou zobrazovat stránky odlišně, takže je vhodné provádět testování na různých platformách.