Místo pro zvědavé medvědy

Search
bear-hugs-alan-kabes-webdesign

Tlačítko s neonovým efektem

Podud se chcete odlišit, je tlačítko je vždy to, co k tomu pomůže.

Neonová záře, nepravidelné blikání a stín od tlačítka je dost výrazný prvek. Nejlépe však vypadá na hodně tmavém, nebo jako v tomto našem případě, na černém pozadí – background: black na řádku 29.

upravy-kod-elementor-animace-pozadi-tlacitko-bear-hugs-webdesign

Můžete si podle popisků přímo v kódu změnit téměř vše a dovolil jsem si připravit hned tři verze, pro případ, ža byste si chtěli umístit tři různé odkazy na jedné stránce.

Proto je nutné nastavit správně CSS ID od označení “neon01” až po “neon03”. Opět zde je nekonečné množství kombinací, a je to opět jen na Vašich představách. Kódy je možné použít i na jiné redakční systémy. Tedy nejste omezeni jen na Elementor, ale můžete jej použít přímo do Vašeho programovaného projektu, anebo například ve WordPressu apod.

V HTML kódu jsou mezi značkami <!– popisky funkcí –>, a obdobné je to u CSS kódu, kde mezi značkami /* jsou také popisky funkcí */, které následně doporučuji vymazat!

Při kopírování a vložení do “custom CSS” je možné udělat ještě několik základních úprav.

Postupujte prosím takto:

 1. Zkopírujte kód HTML a vložte jej do první záložky Elementoru v elementu HTML pod záložkou “Obsah”. Obrázek níže.
 2. Dále zkopírujte CSS, který je vložen níže pod obrázkem. V obou případech doporučuji využít funkci, která se objeví při najetí myši v pravém horním roku na obrazovce “Copy”.
 3. Kód CSS vložte pod záložkou “Pokročilé”, a je použitelný téměř u všech elementů, které má své pozadí, do sekce pro úpravu krátkého kódu – “custom CSS” | vlastní CSS.
 4. Upravte si hodnoty podle svých představ. Vzhledem ke obsáhlosti kódů bude znažší se podívat rovnou do kódu.

U všech důležitých funkcí jsou popisky mezi lomítky, nebo závorkami, které po aplikaci kódu prosím vymažte.

Další úpravy a nastavení již nechám na Vaší fantazii.

Lesknoucí se tlačítko - Neon 01

Připravený HTML kód pro nadpis

HTML pro nadpis tlneonové tlačítko s CSS ID “neon01”, který je na obrázku Vám ukazuje formu zápisu. Samotný kód je hned níže.

 

V tomto kódu si musíte především změnit Vámi požadovaný odkaz a to na řádku 12 mezi uvozovkami.

Další důležitá změna může být podle Vašich představ v názvu tlačítka na řádku 13, kde je napsán text, který je na tlačítku. CTA tlačítko má vyzívat k nějaké činnosti, tak například “Jdi”, “Otevřít”, Prohlédnout” apod.

Je jen na Vás, co od tlačítka požadujete.

				
					<!DOCTYPE html>
<html lang="cs"> <!-- Jazyk stránky: čeština -->
<head>
  <meta charset="UTF-8"> <!-- Nastavení kódování na UTF-8 -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- Nastavení zobrazení pro mobilní zařízení -->
  <title>Lesknoucí se tlačítko - Neon 01</title> <!-- Titulek stránky -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway" rel="stylesheet"> <!-- Odkaz na font Raleway -->
  <link rel="stylesheet" href="neon01.css"> <!-- Odkaz na externí CSS soubor pro stylizaci -->
</head>
<body>
  <div class="button-container">
    <a href="https://www.bearhugs.cz" target="_blank" class="glowing-btn" id="neon01">
      <span class="glowing-txt">Zjistit více!</span> <!-- Text na tlačítku -->
    </a>
  </div>
</body>
</html>

				
			
				
					<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lesknoucí se tlačítko - Neon 01</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="neon01.css">
</head>
<body>
  <div class="button-container">
    <a href="https://www.bearhugs.cz" class="glowing-btn" id="neon01"> <!-- Odebrán atribut target="_blank" pro otevření odkazu ve stejném okně -->
      <span class="glowing-txt">Zjistit více!</span>
      </a>
  </div>
</body>
</html>

				
			

Zde je ještě upravený HTML s odkazem pro případ, že byste měli v úmyslu odkaz tlačítka otevřít ve stejném okně.

V této verzi jsem odstranil atribut target="_blank", takže odkaz se nyní otevře ve stejném okně

Připravený CSS kód pro CSS ID "neon01"

Stylovací kód pro CSS ID “neon01” je z důvodu, abychom si následně mohli upravovat například barvu, která je u první varianty #DB02B8. CSS ID nám následně umožní při použití více tlačítek si tak nastavit různé atributy na jednotlivé vzhledy podle Vaší potřeby.

Pokud ovšem máte v úmyslu použít jen jeden styl, není potřeba CSS ID vlastně řešit.

upravy-html-kod-elementor-animace-neon-tlacitko-bear-hugs-webdesign
				
					/* Import fontu Raleway z Google Fonts */
@import url("https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway");

/* Definice zdroje proměnné v HTML pro barvu záře */
:root {
 --neon01-glow-color: #DB02B8; /* Barva záře pro "neon01" */
}

/* Zajištění použití modelu border-box pro všechny elementy */
*,
*::before,
*::after {
 box-sizing: border-box;
}

/* Resetování okraje a odsazení pro tělo kontejneru */
body {
 margin: 0;
 padding: 0;
 font-family: Arial, sans-serif;
}

/* Zarovnání kontejneru tlačítka na střed v rámci viewportu */
.button-container {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 height: 33rem; /* Nastavení výšky kontejneru v rem */
 background: black; /* Barva pozadí kontejneru, v našem případě je nejlepší černá */
}

/* Styly pro efekt neonu tlačítka */
#neon01 .glowing-btn {
 position: relative;
 color: var(--neon01-glow-color); /* Prvotní barva textu */
 cursor: pointer; /* Styl kurzoru při najetí */
 padding: 0.35em 1em; /* Odsazení okolo tlačítka */
 border: 0.15em solid var(--neon01-glow-color); /* Stylování rámečku */
 border-radius: 0.45em; /* Zaoblení rohů */
 background: none; /* Bezbarvé pozadí */
 perspective: 2em; /* Perspektiva pro 3D efekt */
 font-family: "Raleway", sans-serif; /* Font tlačítka */
 font-size: 2em; /* Velikost písma v em */
 font-weight: 900; /* Tloušťka písmen */
 letter-spacing: 0.1em; /* Odstup/mezera mezi jednotlivými písmeny */
 box-shadow: inset 0px 0px 0.5em 0px var(--neon01-glow-color), /* Vnitřní stín */
       0px 0px 0.5em 0px var(--neon01-glow-color); /* Vnější stín */
 animation: border-flicker 2s linear infinite; /* Délka animace blikání rámečku v sekundách */
}

/* Styly pro neonový text */
#neon01 .glowing-txt {
 text-shadow: 0 0 0.125em hsl(0 0% 100% / 0.3), /* Vnitřní stín textu */
        0 0 0.45em var(--neon01-glow-color); /* Vnější stín textu */
 animation: text-flicker 3s linear infinite; /* Délka animace blikání textu */
}

/* Efekt odlesku pro tlačítko */
#neon01 .glowing-btn::before {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 opacity: 0.7; /* Počáteční průhlednost */
 filter: blur(1em); /* Efekt rozmazání */
 transform: translateY(120%) rotateX(95deg) scale(1, 0.35); /* 3D transformace */
 background: var(--neon01-glow-color); /* Barva pozadí */
 pointer-events: none; /* Zablokování událostí myši */
}

/* Další efekt záře pro tlačítko */
#neon01 .glowing-btn::after {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 opacity: 0; /* Počáteční průhlednost */
 z-index: -1; /* Pozice za tlačítkem */
 background-color: var(--neon01-glow-color); /* Barva pozadí */
 box-shadow: 0 0 2em 0.2em var(--neon01-glow-color); /* Vnější stín */
 transition: opacity 100ms linear; /* Přechod pro průhlednost */
}

/* Keyframes pro animaci blikání textu */
@keyframes text-flicker {
 0%, 12%, 20%, 30%, 70%, 100% {
  opacity: 0.9;
 }
 2%, 8%, 9%, 25%, 72% {
  opacity: 1;
 }
 4%, 70% {
  opacity: 0.1;
 }
 77% {
  opacity: 0.9;
 }
}

/* Keyframes pro animaci blikání rámečku */
@keyframes border-flicker {
 0%, 4%, 70%, 100% {
  opacity: 1;
 }
 2%, 8% {
  opacity: 0.1;
 }
}

/* Efekty při najetí myší na tlačítko */
#neon01 .glowing-btn:hover {
 color: rgba(0, 0, 0, 0.8); /* Změna barvy textu při najetí - hover */
 text-shadow: none; /* Odstranění stínu textu */
 animation: none; /* Zastavení animace */
}

#neon01 .glowing-btn:hover .glowing-txt {
 animation: none; /* Zastavení animace textu při najetí myší */
}

#neon01 .glowing-btn:hover::before {
 filter: blur(1.5em);
 opacity: 1;
}

#neon01 .glowing-btn:hover::after {
 opacity: 1;
}

/* Přizpůsobení pro menší obrazovky */
@media only screen and (max-width: 600px) {
 #neon01 .glowing-btn {
  font-size: 1em;
 }
}

				
			

Další příklad tlačítka pod označením "neon02"

Tlačítko v barvě #18C6DB a nastavením CSS ID “neon02” si můžete stáhnout z níže připravených okének pro kopírování kódů.

Lesknoucí se tlačítko - Neon 02
upravy-html-kod-elementor-animace-neon-tlacitko-bear-hugs-webdesign

Připravený HTML s úpravami pro ID "neon02"

				
					<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lesknoucí se tlačítko - Neon 02</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="neon02.css">
</head>
<body>
  <div class="button-container">
    <a href="https://www.bearhugs.cz" target="_blank" class="glowing-btn" id="neon02">
      <span class="glowing-txt">Zjistit více!</span>
    </a>
  </div>
</body>
</html>

				
			

Připravený CSS s úpravami pro ID "neon02"

				
					@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Audiowide&display=swap');

.muj-text01 * { /* Změna CSS ID */
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  font-family: 'Audiowide', sans-serif; /* Přidáno pro změnu font Audiowide */
}

.muj-text01 { /* Změna CSS ID */
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  width: 100%;
  height: 10rem;
}

.muj-text01 h2 { /* Změna CSS ID */
  position: relative;
  font-size: 5em;
  color: #fff;
  letter-spacing: 0.5em;
}

.muj-text01 h2::before { /* Změna CSS ID */
  content: attr(data-text);
  position: absolute;
  color: #4A5A64;
  width: 350px;
  overflow: hidden;
  white-space: nowrap;
  border-right: 8px solid #fff;
  animation: my-widget-anim 7s linear infinite;
  filter: drop-shadow(0 0 5px #fff) drop-shadow(0 0 10px #fff);
}

@keyframes my-widget-anim {
  0%, 10%, 100% {
    width: 0;
  }
  70%, 90% {
    width: 100%;
  }
}

				
			

Další příklad tlačítka pod označením "neon03"

A třetí možnost v barvě #DBC627 a nastavením CSS ID “neon03” si můžete opět stáhnout z níže připravených okének pro kopírování kódů.

Lesknoucí se tlačítko - Neon 03
upravy-html-kod-elementor-animace-neon-tlacitko-bear-hugs-webdesign

Připravený HTML s úpravami pro ID "neon03"

				
					<!DOCTYPE html>
<html lang="cs">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lesknoucí se tlačítko - Neon 03</title>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway" rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="neon03.css">
</head>
<body>
  <div class="button-container">
    <a href="https://www.bearhugs.cz" target="_blank" class="glowing-btn" id="neon03">
      <span class="glowing-txt">Zjistit více!</span>
    </a>
  </div>
</body>
</html>

				
			

Připravený CSS s úpravami pro ID "neon03"

				
					@import url("https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway");

:root {
 --neon03-glow-color: #DBC627;
}

*,
*::before,
*::after {
 box-sizing: border-box;
}

body {
 margin: 0;
 padding: 0;
 font-family: Arial, sans-serif;
}

.button-container {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 height: 33rem;
 background: black;
}

#neon03 .glowing-btn {
 position: relative;
 color: var(--neon03-glow-color);
 cursor: pointer;
 padding: 0.35em 1em;
 border: 0.15em solid var(--neon03-glow-color);
 border-radius: 0.45em;
 background: none;
 perspective: 2em;
 font-family: "Raleway", sans-serif;
 font-size: 2em;
 font-weight: 900;
 letter-spacing: 0.1em;
 box-shadow: inset 0px 0px 0.5em 0px var(--neon03-glow-color),
       0px 0px 0.5em 0px var(--neon03-glow-color);
 animation: border-flicker 2s linear infinite;
}

#neon03 .glowing-txt {
 text-shadow: 0 0 0.125em hsl(0 0% 100% / 0.3),
        0 0 0.45em var(--neon03-glow-color);
 animation: text-flicker 3s linear infinite;
}

#neon03 .glowing-btn::before {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 opacity: 0.7;
 filter: blur(1em);
 transform: translateY(120%) rotateX(95deg) scale(1, 0.35);
 background: var(--neon03-glow-color);
 pointer-events: none;
}

#neon03 .glowing-btn::after {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 opacity: 0;
 z-index: -1;
 background-color: var(--neon03-glow-color);
 box-shadow: 0 0 2em 0.2em var(--neon03-glow-color);
 transition: opacity 100ms linear;
}

@keyframes text-flicker {
 0%, 12%, 20%, 30%, 70%, 100% {
  opacity: 0.9;
 }
 2%, 8%, 9%, 25%, 72% {
  opacity: 1;
 }
 4%, 70% {
  opacity: 0.1;
 }
 77% {
  opacity: 0.9;
 }
}

/* Keyframes pro animaci blikání rámečku */
@keyframes border-flicker {
 0%, 4%, 70%, 100% {
  opacity: 1;
 }
 2%, 8% {
  opacity: 0.1;
 }
}

/* Efekty při najetí myší na tlačítko */
#neon03 .glowing-btn:hover {
 color: rgba(0, 0, 0, 0.8); /* Změna barvy textu na tmavou při najetí */
 text-shadow: none; /* Odstranění stínu textu */
 animation: none; /* Zastavení animace */
}

#neon03 .glowing-btn:hover .glowing-txt {
 animation: none; /* Zastavení animace textu při najetí myší */
}

#neon03 .glowing-btn:hover::before {
 filter: blur(1.5em);
 opacity: 1;
}

#neon03 .glowing-btn:hover::after {
 opacity: 1;
}

/* Přizpůsobení pro menší obrazovky */
@media only screen and (max-width: 600px) {
 #neon03 .glowing-btn {
  font-size: 1em;
 }
}

				
			

Příklad 3 tlačítek vedle sebe

Níže jsem Vám připravil ještě samotný HTML element i se stylováním tří tlačítek vedle sebe, který se responzivně chová tak, že na mobilním zařízení pod 400px se tlačítka srovnají pod sebe.

Glowing Buttons

Kód HTML

				
					<!DOCTYPE html>
<html lang="cs"> <!-- Jazyk stránky: čeština -->
<head>
 <meta charset="UTF-8"> <!-- Nastavení kódování na UTF-8 -->
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- Nastavení zobrazení pro mobilní zařízení -->
 <title>Glowing Buttons</title> <!-- Titulek stránky -->
 <link rel="stylesheet" href="styles.css"> <!-- Odkaz na externí CSS soubor pro stylizaci -->
</head>
<body>
 <div class="button-container">
  <button id="button1" class="glowing-btn" onmouseover="changeColor(1)" onmouseout="resetColor(1)">
   <span class="glowing-txt">Button 1</span> <!-- Text tlačítka 1 -->
  </button>
  <button id="button2" class="glowing-btn" onmouseover="changeColor(2)" onmouseout="resetColor(2)">
   <span class="glowing-txt">Button 2</span> <!-- Text tlačítka 2 -->
  </button>
  <button id="button3" class="glowing-btn" onmouseover="changeColor(3)" onmouseout="resetColor(3)">
   <span class="glowing-txt">Button 3</span> <!-- Text tlačítka 3 -->
  </button>
 </div>

 <script src="script.js"></script> <!-- Odkaz na externí JavaScript soubor -->
</body>
</html>

				
			

Kód CSS

				
					/* Import písma Roboto z Google Fonts */
@import url("https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto&display=swap");

/* Definice kořenových proměnných pro různé barvy záře */
:root {
 --glow-color-1: #DB00BB; /* První barva */
 --glow-color-2: #DBD700; /* Druhá barva */
 --glow-color-3: #0054DB; /* Třetí barva */
}

/* Zajištění použití border-box modelu pro všechny elementy */
*,
*::before,
*::after {
 box-sizing: border-box;
}

/* Resetování margin a padding pro tělo stránky */
body {
 margin: 0;
 padding: 0;
 font-family: "Roboto", Sans-Serif; /* Font Roboto */
}

/* Umístění kontejneru s tlačítky na střed viewportu */
.button-container {
 display: flex;
 justify-content: center;
 align-items: center;
 height: 35rem;
 background: black; /* Barva pozadí kontejneru */
 gap: 5rem; /* Mezera mezi tlačítky */
}

/* Stylování pro zářící tlačítko */
.glowing-btn {
 position: relative;
 cursor: pointer; /* Ukazatel kurzoru při najetí */
 padding: 0.35em 1em; /* Odsazení kolem tlačítka */
 border: 0.15em solid; /* Stylování okraje */
 border-radius: 0.45em; /* Zaoblené rohy */
 background: none; /* Bez barvy pozadí */
 perspective: 2em; /* Perspektiva pro 3D efekt */
 font-family: "Roboto", sans-serif; /* Font tlačítka */
 font-size: 1em; /* Velikost písma */
 font-weight: normal; /* Normální tučnost */
 letter-spacing: 0.2em; /* Šířka mezery mezi písmeny */
 box-shadow: inset 0px 0px 0.5em 0px, /* Vnitřní stín */
       0px 0px 0.5em 0px; /* Vnější stín */
 animation: border-flicker 3s linear infinite; /* Animace mrkání okraje */
}

/* Stylování pro zářící text */
.glowing-txt {
 text-shadow: 0 0 0.125em hsl(0 0% 100% / 0.3), 0 0 0.45em; /* Vnitřní a vnější textový stín */
 animation: text-flicker 3s linear infinite; /* Animace mrkání textu */
}

/* Efekt záře pro tlačítko */
.glowing-btn::before {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 0;
 bottom: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 opacity: 0.7; /* Počáteční průhlednost */
 filter: blur(1em); /* Efekt rozostření */
 transform: translateY(120%) rotateX(95deg) scale(1, 0.35); /* 3D transformace */
 pointer-events: none; /* Zákaz událostí kurzoru */
}

/* Další efekt záře pro tlačítko */
.glowing-btn::after {
 content: "";
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 opacity: 0; /* Počáteční průhlednost */
 z-index: -1; /* Pozice za tlačítkem */
 box-shadow: 0 0 2em 0.2em; /* Vnější stín */
 transition: opacity 100ms linear; /* Přechod pro průhlednost */
}

/* Hover efekty pro tlačítka */
.glowing-btn:hover {
 color: rgba(0, 0, 0, 0.8); /* Změna barvy textu při najetí */
 text-shadow: none; /* Odebrání textového stínu */
 animation: none; /* Zastavení animace */
}

/* Zastavení animace textu při najetí */
.glowing-btn:hover .glowing-txt {
 animation: none; /* Zastavení animace textu při najetí */
}

/* Zvýšení efektu záře při najetí */
.glowing-btn:hover:before {
 filter: blur(1.5em);
 opacity: 1;
}

/* Zvýšení průhlednosti dalšího efektu záře při najetí */
.glowing-btn:hover:after {
 opacity: 1;
}

/* Klíčové snímky pro animaci mrkání textu */
@keyframes text-flicker {
 0%, 12%, 20%, 30%, 70%, 100% {
  opacity: 0.9;
 }
 2%, 8%, 9%, 25%, 72% {
  opacity: 1;
 }
 4%, 70% {
  opacity: 0.1;
 }
 77% {
  opacity: 0.9;
 }
}

/* Klíčové snímky pro animaci mrkání okraje */
@keyframes border-flicker {
 0%, 4%, 70%, 100% {
  opacity: 1;
 }
 2%, 8% {
  opacity: 0.1;
 }
}

/* Responsivní úpravy pro menší obrazovky */
@media only screen and (max-width: 400px) {
 .button-container {
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  gap: 1.5rem; /* Větší mezera mezi tlačítky */
  padding: 1rem; /* Větší odsazení */
 }

 .glowing-btn {
  width: 100%; /* Šířka na 100% */
  font-size: 1.5em; /* Menší velikost písma */
  padding: 0.75em 1em; /* Menší odsazení */
 }
}


/* Styly pro první tlačítko */
#button1 {
 color: var(--glow-color-1);
 border-color: var(--glow-color-1);
}

/* Hover efekty pro první tlačítko */
#button1:hover {
 color: rgba(0, 0, 0, 0.8); /* Změna barvy textu při najetí */
}

#button1 .glowing-txt {
 text-shadow: 0 0 0.125em hsl(0 0% 100% / 0.3), 0 0 0.45em var(--glow-color-1);
}

#button1::before {
 background: var(--glow-color-1);
}

#button1::after {
 background-color: var(--glow-color-1);
 box-shadow: 0 0 2em 0.2em var(--glow-color-1);
}

/* Styly pro druhé tlačítko */
#button2 {
 color: var(--glow-color-2);
 border-color: var(--glow-color-2);
}

/* Hover efekty pro druhé tlačítko */
#button2:hover {
 color: rgba(0, 0, 0, 0.8); /* Změna barvy textu při najetí */
}

#button2 .glowing-txt {
 text-shadow: 0 0 0.125em hsl(0 0% 100% / 0.3), 0 0 0.45em var(--glow-color-2);
}

#button2::before {
 background: var(--glow-color-2);
}

#button2::after {
 background-color: var(--glow-color-2);
 box-shadow: 0 0 2em 0.2em var(--glow-color-2);
}

/* Styly pro třetí tlačítko */
#button3 {
 color: var(--glow-color-3);
 border-color: var(--glow-color-3);
}

/* Hover efekty pro třetí tlačítko */
#button3:hover {
 color: rgba(0, 0, 0, 0.8); /* Změna barvy textu při najetí */
}

#button3 .glowing-txt {
 text-shadow: 0 0 0.125em hsl(0 0% 100% / 0.3), 0 0 0.45em var(--glow-color-3);
}

#button3:before {
 background: var(--glow-color-3);
}

#button3:after {
 background-color: var(--glow-color-3);
 box-shadow: 0 0 2em 0.2em var(--glow-color-3);
}

				
			

Další nastavení je opět jen a jen na Vás…